Me

Päästövähennykset ja uusi normaali – kohti yhteisiä tavoitteita

Harva muutos toimii ilman laajaa osallistamista alusta saakka. Henkilöstön joukosta nousevat parhaat ideat mutta myös huolenaiheet ja henkilökohtaiset motivaatiotekijät, kun niille annetaan tila ja mahdollisuus. Erityisen tärkeää on keskustella monimutkaisista aiheista kuten ilmastonmuutos ja päästövähennykset, joista kaiken lisäksi liikkuu paljon vaikeaselkoista ja vertailukelvotonta, joskus valheellistakin tietoa. (Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti hiljattain, kuinka jo yrityksen hiilineutraalius on tavoitteena elävä ja epätäsmällinen.)

Koska Kumppanian toiminnan päästöt koostuvat käytännössä kokonaan asiantuntijoiden liikkumisesta, kokoonnuimme huhtikuussa pohtimaan muun muassa matkustus- ja palaverikäytäntöjämme. Työpaja pyöri Teamsissa kenenkään kyseenalaistamatta, mikä on hyvä esimerkki meneillään olevasta muutoksesta. Pandemian aikana maailma on muuttunut ja muuttuu edelleen, joten miksemme saman tien muuttaisi sitä proaktiivisesti edulliseen suuntaan?

Päästövähennykset alkavat arjesta

Päätimme pitää näkökulman tiukasti asioissa, joihin pystymme vaikuttamaan. Samalla monet niistä ovat asioita, joihin vaikuttaminen kiinnostaa ja motivoi kumppanialaisia. Asioita, joihin ihmiset meillä haluavat tarttua sen sijaan, että tämäkin on pakko tehdä. Esiin nousi muutama keskeinen teema:

  • Toimiston idea kaipaa uudelleen määrittelyä. Jatkossa yksi jos toinen miettii entistä tarkemmin, milloin työ vaatii erilliselle työpisteelle siirtymistä. Milloin ja missä kohtaamme toisiamme, entä asiakkaita? Miten tulevaisuuden toimistoratkaisu voi palvella tasapuolisesti eri puolilla Satakuntaa ja Pirkanmaata asuvia ihmisiä? Kenellä on vastuu työergonomiasta?
  • Julkisesta liikenteestä ja pyöräilystä puuttuu selkeä houkutin. Junan tai bussin valitseminen lisää usein matka-aikaa, ja luottamuksellisten asioiden hoitaminen on hankalaa. Millainen taloudellinen tai yhteisöllinen etu kannustaisi käyttämään julkisia liikennevälineitä? Mikä helpottaisi työntekoa ja keskittymistä liikkeessä? Entä jos sähköpyörä olisi haluttu työsuhde-etu? Hyvinvoinnin lisääminen on jo Kumppanian strategian ytimessä.
  • Kasvokkaista kohtaamista tarvitaan, mutta se pitää keksiä uudelleen. Onko mielekästä ajaa neljä tuntia neukkaripalaverin takia – voisiko samalla tutustua asiakkaan toimintaan ja lisätä ymmärrystä siitä? Paikkariippumattomuuden trendi on kovassa kasvussa ja tulee madaltamaan myös kansainvälisen yhteistyön raja-aitoja. Toisaalta on monia tilanteita, joissa fyysinen kohtaaminen on aidosti tärkeää ja hyödyllistä, eikä niistä tietenkään kannata pyrkiä eroon. Miten erotellaan, milloin kohtaaminen tarjoaa lisäarvoa? Millaiset työkalut ja käytännöt tekevät etäpalaverista toimivan tai jopa houkuttelevan vaihtoehdon?

Hyvistä aikeista pitää siirtyä käytäntöön kaikkialla. Sitä odottavat muun muassa sijoittajat ja lainsäädäntö. Decoupling eli irtikytkentä mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa talous voi kasvaa kestävästi samalla, kun ympäristölle haitalliset päästöt vähenevät.

Kumppanian oma irtikytkentä on tärkeä, koska lähivuosien tavoitteenamme on toiminnan merkittävä kasvu samalla, kun päästöjen vähentäminen on välttämätöntä. Lisäksi hyvän muutosviestinnän tarve korostuu, vaikka kyseessä olisi suhteellisen pieni joukko ja sekin täynnä viestinnän ammattilaisia.

Miten tämä kaikki tehdään? Emme vielä tiedä, mutta otamme vauhdilla selvää.

Vastuullisuus on supervoima. Lue lisää Kumppanian vaiheista.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.