Vastuullisuusviestintä

 

Vastuullisuusviestintä ja strategiset tavoitteet – hyvä työ näkyväksi

Vastuullisuusviestintä on investointi, joka vahvistaa yrityksen brändiä sekä houkuttelee uusia asiakkaita ja sijoittajia. Viestinnän teot ja kanavat ovat tuttuja, mutta näkökulmat ja sisällöt erityisen painavia.

Nykyisessä yhteiskunnassa ja liiketoimintaympäristössä ei käytännössä ole sellaista nurkkaa, johon vastuullisuuskysymykset eivät ulottuisi. Tieto, jolla ei ennen ollut kaupallista tai markkinointiarvoa, alkaakin olla organisaatioille taloudellisesti hyödyllistä – ainakin, jos strateginen vastuullisuusviestintä on osattu valjastaa käyttöön.

Euroopan unionin vastuullisuusraportointidirektiivi CSRD on suunniteltu edistämään liiketoiminnan kestävyyttä sekä lisäämään toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Yhtenäiset raportointistandardit parantavat yritysten keskinäistä vertailukelpoisuutta. Vaikka CSRD:n varsinainen soveltamisala ei toistaiseksi koske pienempiä yrityksiä, arvoketjunsa kautta myös jokainen pk-yritys on sen vaikutuspiirissä.

Ensiarvoisen tärkeää on, että kaikki vastuullisuusviestintä perustuu aitoihin tekoihin. Pelkkä viestintä ilman konkreettisia toimenpiteitä ei luo sen paremmin kilpailuetua kuin uskottavuuttakaan. Yrityksen vastuullisuustyöstä kannattaa aina kertoa avoimesti, vaikka se olisi vielä kesken.

Onnistunut vastuullisuusviestintä luo kilpailuetua

  • Vastuullisuusviestinnän avulla yritys voi rakentaa positiivista mainetta.
  • Asiakasuskollisuus saattaa parantua, sillä yhä useammat kuluttajat ja yritykset tekevät ostopäätöksiä vastuullisuuden perusteella. Kun yritys viestii vastuullisuudestaan avoimesti ja rehellisesti, se voi sekä sitouttaa nykyisiä asiakkaitaan että houkutella uusia.
  • Monet sijoittajat arvioivat yrityksiä vastuullisuuskriteerien perusteella ja hankkivat sitä varten tietoa yrityksen omasta vastuullisuusviestinnästä ja -raportoinnista.
  • Vastuullisuus sitouttaa henkilöstöä ja yhdistyy vahvasti merkityksellisyyteen, joka on etenkin millenniaalisukupolvelle ja sitä nuoremmille tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä esimerkiksi työpaikan valinnassa.

Näin pk-yritys pääsee alkuun vastuullisuusviestinnässä

  1. ESG-strategia ja tavoitteet. Yrityksen ESG-valmiuksien kehittäminen kannattaa aloittaa realistisesta tilannekuvasta.
  2. Vastuullisuuden sanoittaminen. Alkukartoituksessa määritellyt asiat koostetaan yhteen selkeäksi kuvaukseksi, joka on helppo lisätä esimerkiksi yrityksen verkkosivuille.
  3. Osallistaminen. Aktiivisella viestinnällä ja dialogilla yritys voi saada tärkeää tietoa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä odotuksista sekä pystyä vastaamaan niihin.
  4. Vastuullisuusviestintä asiakkaille ja sidosryhmille. Kerro avoimesti yrityksen vastuullisuustoimista ainakin somekanavissa ja verkkosivuilla.
  5. Mittarit ja kehittäminen. Vastuullisuus eletään todeksi yrityksen arjen prosesseissa ja käytännöissä, joista kannattaa kertoa avoimesti.

Olemme tehneet yritysten elämästä parempaa muotoilemalla vastuullisuusviestinnän aloituspaketit kolmeen erikokoiseen toteutukseen. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme tarkemmin.

Mietitään yhdessä, mistä yrityksesi vastuullisuusviestintä kannattaa aloittaa

Pia Hirvonen, +358 50 534 2795pia.hirvonen@kumppania.fi