Valmennukset ja koulutukset, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Työpajassa syntyy selkeä viestintäsuunnitelma

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Tämä pitää paikkansa viestinnänkin kohdalla. Strategisesti hyvin toteutettu viestintäsuunnitelma huomioi kokonaisvaltaisesti organisaation toiminnan ja tavoitteet. Erityisesti huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen ovat tarpeen uusiutumis- ja muutostilanteissa. Suunnitteluun pitää valjastaa ihmiset, joita muutos ja toiminta koskee. Osallistaminen on onnistuneen muutoksen ytimessä.

Yhteistoiminnallisen kehittämisen keinot soveltuvat loistavasti viestinnän vuosisuunnitteluun. Hyvä suunnitelma määrittelee viestinnälle tarkat stepit, työnjaon ja aikataulun. Kuka, mitä, milloin ja miten? Myös vaikuttavuuden seuranta on suunniteltava: mitä mitataan ja miksi?

Viestinnän Tiekartta-työpaja auttaa luomaan perustan yrityksen viestinnälle.

Vuosisuunnittelussa aikataulutetaan sesongit, tapahtumat ja kampanjat; esimerkiksi messut, asiakaslehdet, uutiskirjeet ja näkyminen medioissa sekä keskusteluissa. Erityisesti viestintäpäälliköille ja viestintäkoordinaattoreille osallistava sparraus on avuksi, jotta viestintä on systemaattista ja tehokasta.

Kumppanian neljän tunnin Tiekartta-työpajan tavoitteena on analysoida sekä organisaation että kohderyhmien arvostamat asiat, heidän haasteensa ja tarpeensa sekä uniikkien kilpailuetujen tarjoama hyöty. Ryhmätyötilanteessa selvitetään, miltä yritys unelmissaan haluaisi ulospäin näyttää. Työpajan jälkeen yritys saa viestintänsä perustaksi selkeästi sanoitetut ydinviestit eri kohderyhmille, vaikuttavan asiakaslupauksen sekä kirkastetun vision ja mission.

Työpaja on räätälöitävissä myös sisäisen viestinnän, työnantajamielikuvan ja työpäiväkokemuksen kehittämiseksi.

Tulet tunnetuksi, kun pidät ääntä. Jos et kerro, kukaan ei tiedä. Toimiva viestintä on elinehto, jos haluat, että liiketoimintasi tiedetään, ja että olette varteenotettava vaihtoehto erilaisissa valintatilanteissa. Viestintä rakentaa sekä ylläpitää mainetta ja tunnettuutta. Sillä hallitaan brändiä. Ihmiset rakastavat tarinoita ja tarinalla jätetään pysyvä tunnejälki. Työpajan tehtävänä on kerätä tarinat, maine- ja menestystekijät, tavoitteet ja haasteet yhteen pakettiin viestintäsuunnitelmaa varten. Yleensä paljastuu ääneen sanomattomia haaveita, joiden toteuttamista on pidetty mahdottomanakin. Useimmat toiveet ovat kuitenkin toteutettavissa. Tehdään haaveista konkreettisia tavoitteita, yhdessä.

Haluatko lisätä toimintasi ymmärrystä? Me autamme sanoittamaan ja toteuttamaan sen.

Kuva: Dreamstime

Lue myös: Dialogi voi pelastaa meidät

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.