Me

Essi on Kumppanian idearikas brändi- ja someosaaja

Kumppanian markkinointisuunnittelija Essi Konu katsoo kaikkea tekemistä vahvojen liiketoimintalinssien läpi. Kumppanian omaa arkimarkkinointia koordinoivana hän muun muassa luotsaa taidokkaasti niin meidän kuin asiakkaidenkin sometilejä ja on kiinnostunut brändeissä erityisesti vastuullisuudesta ja ihmisten sitoutumisesta niihin. 

Brändien rakentamiseen opinnoissaan erikoistunut Essi on Kumppaniassa mukana monessa. Hänen työpäivänsä kuluvat niin sosiaalisen median sisältöjä suunnitellessa kuin strategiseen markkinointiin liittyvissä tehtävissä. 

– Suunnittelu- ja ideointityö on minulle kaikkein mieluisinta. Rakastan kehittää ideoista konkreettisia suunnitelmia organisaation arvot ja tone of voice eli brändinmukainen äänensävy huomioiden, kommentoi Essi. 

Monipuolinen bränditietäjä

Essin erityisosaaminen kiteytyy opintotaustaan pohjaten brändeihin ja markkinointiin sekä niiden vastuullisuuteen. Brändissä on kyse organisaation persoonasta ja lupauksesta asiakkaalle, joita ylläpidetään viestinnällä. 

– Enää ei ole organisaation omassa hallinnassa päättää, mitä siitä puhutaan. Viestinnällä voidaan hallita organisaation mainetta ja rakentaa mielikuvia. Brändin viestinnän pitää olla uskottavaa, arvojen mukaista ja tunnistettavaa. Vastuullisuuden ei tulisi myöskään olla päälle liimattua, vaan aidosti osa organisaation kulttuuria, selventää Essi. 

Asiakas- ja työntekijäkokemus ovat yhtä tärkeitä maineen kannalta.

Essi muistuttaa, että asiakas- ja työntekijäkokemus ovat yhtä tärkeitä maineen kannalta.  Brändin rakentaminen mielletään usein ulkoisen, asiakkaille suunnatun, viestinnän asiaksi, mutta oikeasti sen pitäisi lähteä organisaation sisältä.  

– Organisaation työntekijät vaikuttavat brändiin luomalla siitä mielikuvia sekä töissä että vapaa-ajalla. Brändi pitää tehdä heille ymmärrettäväksi ja samaistuttavaksi sekä huolehtia, että sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat linjassa keskenään. 

Trendejä seuraava somestrategi

Idearikas Essi tuo asiakkaille aitoa lisäarvoa latomalla rohkeasti uusia ajattelutapoja pöytään. Sosiaalisen median kanavien kehittämisestä aidosti kiinnostuneena asiantuntijana häntä voi kutsua viestinnän uusimmat villitykset hallitsevaksi somestrategiksi. 

Essi linjaa, että sosiaalisessa mediassa tärkeintä on valita oman liiketoiminnan kannalta olennaisimmat kanavat, joihin tuottaa suunnitelmallista ja ajankohtaista sisältöä. Sisältöjen toimimista kanavissa tulee myös seurata analytiikan avulla.  

Idearikas Essi tuo asiakkaille aitoa lisäarvoa latomalla rohkeasti uusia ajattelutapoja pöytään.

– Organisaatiolle luotu somesuunnitelma ohjaa arkea, mutta ajankohtaisuudelle pitää jättää tilaa. Sisältöjen tulee sopia kanavaan ja olla visuaaliselta ilmeeltään brändinmukaisia. Tärkeintä on huomioida kohderyhmät kaikessa viestinnässä, Essi kiteyttää.  

Hakukoneoptimointi ja saavutettavuussäännöt kuuluvat vahvasti tämän päivän viestintäsisältöjen vaatimuksiin, ja molempiin liittyvät tekniset temput luontuvat Essiltä ketterästi. 

Essin supervoima-alueet

  • brändit 
  • sosiaalinen media 
  • analytiikka 
  • vastuullisuusviestintä 
  • markkinointi 
  • hakukoneoptimointi 
  • saavutettavuus 

Essi on huippuideoija, johon voi aina luottaa, kun kaipaa freesejä näkemyksiä. Essi pysyy vaikuttavasti mukana jatkuvasti uudistuvassa somemaailmassa!

Kumppikset 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.