Ihmiset, Me, Sisällöntuotanto ja julkaisut

Tuottaja mahdollistaa toimivat julkaisut

Tässä artikkelisarjassa tutustutaan Kumppanian arkisiin työtehtäviin ja rooleihin. Tuottaja toimii projektipäällikkönä erilaisissa julkaisuissa, kuten lehdissä ja vuosikertomuksissa.

Mikä tuottaja?

Julkaisujen kuten lehtien ja vuosikertomusten projektipäällikköä kutsutaan tuottajaksi. Tuottaja hoitaa kaikki julkaisuprosessin juoksevat asiat, seuraa sisältösuunnitelmaa ja aikataulua sekä varmistaa rajallisen budjetin riittävyyden ja järkevän jakautumisen eri osa-alueiden välillä. Tuottaja on myös asiakkaan käytettävissä koko projektin ajan, kun suunnitelmiin tulee muutoksia tai tarvitaan sparrausta esimerkiksi asiantuntijoiden tavoittamiseen tai ilmoitusmyyntiin.

Mihin tuottajaa tarvitaan?

Kuten projektipäällikön työssä yleensä, tuottajan tärkeä tehtävä on pitää koko tiimi ajan tasalla. Julkaisuissa tiimiin kuuluu ainakin taittaja ja muutama sisällöntuottaja. Jotta sisällöistä ja ulkoasusta saadaan asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisia, tuottajan on kyettävä siirtämään kaikki hiljainen tieto varsinaisille tekijöille – oikaisukierrokset myöhemmin tulevat kalliiksi ja jättävät ikävän jälkimaun kaikille osapuolille. Julkaisuprojektit ovat tyypillisesti ajallisesti pitkiä, jolloin aikatauluja ja sisältöjä voi olla tarpeen muokata tai vähintään seurata tarkasti matkan varrella. Myös asiakasvastaavaa on informoitava työn etenemisestä.

Jos on kyse uuden julkaisun ensimmäisestä numerosta, ennen varsinaista tuotantoa tarvitaan konseptointia. Siinä asiakasvastaava, tuottaja ja graafinen suunnittelija luovat asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta julkaisun sisällön reunaehdot ja toimivan ulkoasun. Konseptissa määritellään esimerkiksi tulevan julkaisun sivumäärä, juttupaikat tyyleineen, juttujen pituudet eli merkkimäärät sekä kuvamaailma.

Miten työ näkyy asiakkaalle?

Asiakas tapaa tuottajan suunnitteluvaiheessa toimitusneuvoston palaverissa ja lähettää hänelle yleensä haastattelulupia tai muuta sisällöntuotannossa olennaista taustatietoa. Seuraavan kerran tuottaja ilmestyy näkyviin, kun valmista vedosta tai laajemmissa julkaisuissa tekstimuotoisia aineistoja on aika tarkistaa. Jos kyse ei ole avaimet käteen -julkaisusta vaan asiakas vastaa sisällöntuotannosta itse, yhteistyö Kumppanian tuottajan kanssa on vielä tiiviimpää läpi prosessin.

Mikä ei näy ulospäin?

Toimitusneuvoston jälkeen tuottaja laatii sisältösuunnitelman, jakaa ja briiffaa artikkelit sisällöntuottajille sekä suunnittelee ja hankkii julkaisussa käytettävät kuvat. Aineiston valmistuttua tuottaja käy kaikki tekstit ja kuvat läpi sekä editoi sisällöt muodoltaan yhtenäisiksi. Usein aineistoon on tarpeen muotoilla nostoja, kuvatekstejä, ingressejä ja väliotsikoita, jotta se vastaa julkaisun konseptia ja taittajan työ onnistuu. Printtijulkaisulle tuotetaan myös sisällysluettelo ja kansielementit, verkkojulkaisulle puolestaan sopivat metatekstit. Jos julkaisu toteutetaan eri kieliversioina, tuottaja huolehtii käännösyhteyksistä ja tarkistaa kaikki vedokset erikseen.

Kun taittovedos on valmis, tuottaja tarkistaa ja oikolukee sen, korjaa taittoon lipsahtaneet kirjoitusvirheet ja karsii esimerkiksi otsikoinnissa esiintyvää toistoa. Sen jälkeen tuottaja lähettää vedoksen asiakkaalle ja hoitaa yhteydenpidon taittajan suuntaan korjauskierrosten aikana. Myös yhteydenpito printtilehden painoon ja mahdolliseen jakeluyhtiöön on usein tuottajan työlistalla. Aineiston siirtyminen digijulkaisun verkkoalustalle SEO-optimointeineen ei sekään tapahdu itsestään.

Mitä itse tuumaamme työstä?

”On mahtava fiilis, kun julkaisu monien vaiheiden jälkeen alkaa rakentua ja kokonaisuudesta tulee enemmän kuin osiensa summa. Painoon laittaminen jännittää joka ikinen kerta, mutta on samalla selkeä ja palkitseva loppupiste projektille.”

”Hyvä tuottaja miettii myös julkaisun ja sisältöjen elinkaarta: mahdollisimman paljon kannattaa hyödyntää monikanavaista jakoa ja ajankohtaisten juttujen nostoa myöhemminkin esimerkiksi vuodenkierrossa olennaiseen aikaan.”

Me Kumppaniassa osaamme monenlaista, joten keskinäiset roolimme vaihtelevat sujuvasti asiakkaan ja projektin tarpeen mukaan. Yhdessä löydämme varmasti teillekin sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä jo tänään!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.