Ihmiset, Me, Sisällöntuotanto ja julkaisut

Sisällöntuottaja luo kiinnostavia lukuelämyksiä

Tässä artikkelisarjassa tutustutaan Kumppanian arkisiin työtehtäviin ja rooleihin. Sisällöntuottaja on tekstien moniosaaja, joka kysyy oikeat kysymykset ja herättää tarinat henkiin.

Mikä sisällöntuottaja?

Sisällöntuottaja kirjoittaa tekstejä kaikkiin tarpeisiin ja saa asiakkaan tarinat elämään. Hän tekee tarvittavat taustatyöt, haastattelee asiantuntijat ja koostaa olennaiset asiat kohderyhmää palvelevaksi paketiksi. Tehtävänimikkeenä sisällöntuottaja on varsin laaja: hän voi tuottaa paljon muutakin kuin pitkiä artikkeleita, esimerkiksi mainostekstejä, lyhyitä tekstipätkiä someen tai verkkoon, kuvaa, videota tai ääntä. Sisällöntuottajaa voikin usein verrata toimittajan eri toimenkuviin tai mainosmaailman copywriteriin. Kumppaniassa sisällöntuotannolla viitataan useimmiten kirjoitustyöhön.

Mihin sisällöntuottajaa tarvitaan?

Kun tarvitaan julkaisukelpoista tekstiä, tarvitaan sisällöntuottajaa. Kumppanian hommissa sisällöntuottajaa työllistävät erityisesti artikkelit erilaisiin julkaisuihin, kuten säännöllisesti ilmestyviin asiakas- tai henkilöstölehtiin ja uutiskirjeisiin, rakennettavien verkkosivustojen tekstisisällöt sekä erilaiset sosiaalisen median julkaisut ja kampanjat.

Julkaisun tuottajalla tai kokonaisuuden projektipäälliköllä on usein laajin näkemys sisällöstä osana kokonaisuutta. Jotta lopputulos on mahdollisimman onnistunut, sisällöntuottajalla on oltava riittävästi tietoa tekstin kontekstista ja roolista valmiissa kokonaisuudessa. On myös tärkeää, että laajempien kokonaisuuksien sisällöntuotantoa pystytään jakamaan useille käsipareille – näin näkökulmat ja tekstit pysyvät vaihtelevina ja kiinnostavina.

Miten työ näkyy asiakkaalle?

Yleensä asiakas sopii sisällöntuotannosta oman asiakasvastaavansa tai julkaisusta vastaavan projektipäällikön tai tuottajan kanssa. Vaativampien ammattiaiheiden kohdalla saattaa olla tarpeen, että asiakkaan edustaja perehdyttää sisällöntuottajan tulevan tekstin aiheeseen ennen haastattelua. Tämä tapahtuu yleensä puhelimitse. Usein asiakas myös lähettää haastateltavien yhteystiedot tai varmistaa haastatteluluvat. Sen jälkeen asiakas voi hyvillä mielin odottaa, että valmis, haastateltavan hyväksymä teksti tipahtaa sähköpostiin. Tässäkin vaiheessa on vielä mahdollista tehdä muutoksia tekstin tyyli- ja sanavalintoihin.

Mikä ei näy ulospäin?

Sisällöntuotanto alkaa yleensä aihealueeseen tutustumisella. Välillä taustatyötä pitää tehdä enemmän, joskus kevyempi selvitys riittää. Valmistautuminen varmistaa, että haastattelutilanne on asiantunteva ja miellyttävä kaikille osapuolille. Toisinaan myös haastateltavan tavoittaminen ja yhteisen ajankohdan löytäminen vie aikaa.

Kun taustatyö, mahdollinen haastattelu ja muu aineisto on kasassa, sisältö kootaan haluttuun muotoon, esimerkiksi artikkeliksi tai somejulkaisuksi. Vaikka eniten aikaa vievät usein varsinaista kirjoittamista edeltävät vaiheet, myös kirjoitusprosessille on varattava riittävästi aikaa. Lopuksi sisällöntuottaja tarkistuttaa ja hyväksyttää valmiin, oikoluetun tekstin siihen haastatelluilla henkilöillä.

Mitä itse tuumaamme työstä? 

”Parasta on valtava tietomäärä, joka työstä itselle kertyy. Sisällöntuotannossa saa perehtyä mitä moninaisimpiin itselle vieraisiin maailmoihin. Etenkin haastatteluiden myötä pääsee tutustumaan täysin uusiin aloihin ja mielenkiintoisiin ihmisiin.”

”Vaikka kirjoittamiseen syntyy kokemuksen myötä rutiini, toisinaan tekstiä ei tunnu syntyvän edes puolipakolla. Silloin on parasta antaa ajatusten levätä ja tehdä hetki jotain muuta – kirjoittaminen vaatii oman keskittyneen mielentilansa.”

Me Kumppaniassa osaamme monenlaista, joten keskinäiset roolimme vaihtelevat sujuvasti asiakkaan ja projektin tarpeen mukaan. Yhdessä löydämme varmasti teillekin sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä jo tänään!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.