Viestinnän strategia ja suunnittelu

Työpäiväkokemus paranee merkitystä sanoittamalla

Työpäiväkokemus on yritysmaailman trendikäsite. Ilmiö käsitteen takana on kuitenkin vanha tuttu: työssä viihtyminen on hyvä juttu, työssä uupuminen ja leipääntyminen eivät. Yksinkertaistettuna vaikuttaa simppeliltä kuin mikä. Silti henkilöstön voinnin ja fiiliksen yhteys yrityksen tulokseen on vasta viime vuosina tunnistettu ja tunnustettu. Työpäiväkokemuksella on väliä – niin sinulle, kollegallesi, työnantajalle kuin koko yrityksellekin.

Työpäiväkokemuksen muotoilun tavoitteena on yrityksen tuloksellisuuden kasvattaminen henkilöstön työhyvinvointia tukemalla.

Työpäiväkokemusta rakentavat työtehtävien ja työn fyysisen ympäristön lisäksi muun muassa sisäinen viestintä, johtaminen ja yrityskulttuuri. Hyvän työpäiväkokemuksen rakennusaineita ovat palveleva johtaminen, avoin ja motivoiva sisäinen viestintä sekä henkilöstöä arvostava yrityskulttuuri. Kaiken keskiössä on merkityksen sanoittaminen ja siitä aktiivisesti viestiminen.

Viestintä luo jatkuvuutta

Kun maailma ja toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa, jatkuvuutta on luotava muutoksesta viestimällä. Hyvä alku on se, että jokainen työntekijä osaa kertoa, mitä tarkoitusta yritys palvelee ja miksi tähän tarpeeseen vastaaminen on tärkeää. Ison kuvan ollessa selkeä ja kaikille kutakuinkin yhteinen, päästään luomaan pohja yksittäiselle kokemukselle. Yksilön sisäistä motivaatiota rakentava kysymys kuuluu: mikä on minun roolini ja merkitykseni yhteisen tavoitteemme toteutumisessa? Tämä on se Akilleen kantapää, joka ei lakkaa koskaan vaivaamasta. Jokainen haluaa olla tärkeä osa merkityksellistä kokonaisuutta.

Innostus ja tunne merkityksellisen työn tekemisestä ovat työpäiväkokemuksen ytimessä.

Objektiivinen fakta on, että työpäiväkokemus on aina subjektiivinen. Vaikka puitteet ja työtehtävät olisivat identtiset, on jokaisen kokemus aina yksilöllinen. Meillä jokaisella on oma psykologinen valmiutemme ja tapamme reagoida ja asennoitua asioihin. Näistä yksilöllisistä tulkinnoista vastuu on meillä itsellämme. Se, millaisissa puitteissa ja millaisista elementeistä voimme tulkintojamme rakentaa, on puolestaan ensisijaisesti työnantajan vastuulla. Kun yksilö osaa vastata kysymykseen omasta merkityksellisyydestään osana yhdessä määriteltyä kokonaisuutta, on positiivisten tulkintojen teko mahdollista.

Työn imu lisää muutoskyvykkyyttä

Työpäiväkokemuksen muotoilu lähtee siis ensi sijassa sisäisen viestinnän kehittämisestä. Sisäisen viestinnän on oltava ainakin avointa, tasa-arvoista ja ajantasaista sekä ehdottomasti innostavaa ja motivoivaa. Toimiva sisäinen viestintä tukee yksilöä suhteessa työhönsä ja työyhteisöä suhteessa toisiinsa. Työstään innostunut, tehtävässään viihtyvä ja työyhteisöstä voimaantuva työntekijä kokee työn imua, mikä parantaa suoritusta ja lisää tuloksellisuutta. Työn imu lisää tutkitusti myös muutoskyvykkyyttä. Mikä parasta, työn imu tarttuu yksilöstä työyhteisöön ja työyhteisöstä edelleen yksilöihin. Syntyy positiivisuuden kierre, jossa hyvä fiilis toimii innostusta ruokkivana työn voimavarana.

Merkityksen sanoittaminen ja innostaminen ovat viestintää. Viestejä muotoilemalla voit kehittää työpäiväkokemusta. Me autamme.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.