Me

Projektipäällikkö Maiju viihtyy viestinnän ja HR:n välimaastossa

Analyyttinen ja idearikas Maiju Santikko on kerryttänyt urallaan vankkaa kokemusta niin kuluttaja- kuin B2B-viestinnän parissa. Hän kuvaa itseään tarkkailijaluonteeksi, joka kuuntelee huolellisesti, nappaa olennaiset asiat muistiin ja muotoilee niistä selkeitä suunnitelmia sekä teräviä kärkiä organisaatioiden viestinnän edistämiseksi. 

Ennen Kumppaniaan siirtymistä yritysviestinnän tradenomiksi kouluttautunut Maiju on työskennellyt viestintäasiantuntijana isoissa, noin tuhannen hengen konserneissa. Niissä hän kouliintui sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille suunnatun viestinnän tottuneeksi tekijäksi.  

– Kuluttajaviestintä on usein ajankohtaan kiinnittynyttä, mutta sen taustalla piilee aina pidemmän linjan suunnitelmat. Olen urallani päässyt mukaan erilaisiin ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehitysprojekteihin ja nähnyt läheltä johdon kehittämistyötä, minkä ansiosta voin nyt soveltaa oppimaani Kumppanian asiakkaille, kertoo Kumppanian projektipäällikkö Maiju Santikko. 

Sen lisäksi, että Maiju hallitsee kuluttaja- ja B2B-viestinnän lainalaisuudet, on hänellä kokemusta sekä yksityisen että julkisen puolen viestinnästä.

Sen lisäksi, että Maiju hallitsee kuluttaja- ja B2B-viestinnän lainalaisuudet, on hänellä kokemusta sekä yksityisen että julkisen puolen viestinnästä. Laaja-alaisesti viestinnän kentällä liikkuneena hän on oppinut, että viestintä on sekä yrityksen pohja että ylläpitävä voima. 

– Jos viestintä ei toimi, sen huomaa nopeasti muissa toiminnoissa, kiteyttää Maiju. 

Sisällöntuottajalla on merkittävä tehtävä 

Lahjakkaana kynäilijänä Maijun pöydällä on viikoittain sisältöjä niin artikkeleihin, uutiskirjeisiin kuin verkkosivuihinkin liittyen. Hän pitää sisällöntuotannosta erityisen paljon silloin, kun pääsee tutustumaan viestittävään aiheeseen rauhassa ja monipuolisesti. Huolellinen perehtyminen helpottaa tekemistä ja näkyy myös työn laadussa. 

– Sisällöntuotannossa parasta on, kun pääsee itse oppimaan uutta ja saa välitettyä tietoa mielenkiintoisella tavalla halutulle kohderyhmälle, Maiju linjaa.  

Viestinnän pitää kuulostaa samansuuntaiselta niin sisäisesti kuin ulkoisesti.

Maijun mukaan sisällöntuotannossa on hyvä huomioida yrityksen brändi ja äänensävy. Viestinnän pitää kuulostaa samansuuntaiselta niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Teksteissä saa olla nokkeluutta, ja usein arkikielellä tai jopa lennokkaasti kirjoitetut tekstit kiinnittävätkin paremmin lukijan huomion. 

– Äänensävy ja oma kirjoitustyyli ovat myös keinoja erottua viestinnällä. Jos samasta aiheesta kirjoitetaan useissa kanavissa ja medioissa, yrityksen oma harkittu äänensävy voi erottaa yrityksen viestin positiivisella tavalla viestitulvan keskellä, pohtii Maiju. 

Sisäisen viestinnän taituri 

Viestinnän alalla Maijua kiinnostaa teemat, jotka sijoittuvat viestinnän, HR:n ja hallinnon välimaastoon. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäinen viestintä, työnantajamielikuva ja vastuullisuusviestintä sekä liiketoimintaan liittyvä tiedottaminen. Aiheet vaativat viestinnällistä otetta, henkilöstönäkökulman huomioimista ja hallinnon ohjeistusten mukaan toimimista. Käytännön esimerkkinä tällaisesta Maiju mainitsee yrityksen eettisen ohjeiston (Code of Conduct). 

Viestinnän alalla Maijua kiinnostaa teemat, jotka sijoittuvat viestinnän, HR:n ja hallinnon välimaastoon.

– Työyhteisöviestinnän merkitys on korostunut hybridityön muotoutuessa uudeksi normiksi. Sisäisen viestinnän kanavista on tehtävä houkuttelevia ja helppokäyttöisiä, jotta ihmiset seuraavat niitä. Jos sisäinen viestintä takkuaa, yksi hyvä tapa kehittää sitä on nimetä sisäisen viestinnän lähettiläitä, jotka tuovat arkitietoa yrityksen eri osista kaikkien nähtäville, vinkkaa Maiju. 

Maiju arvostaa organisointia ja arjessaan hän pitääkin siitä, että saa keskittyä isoihin kokonaisuuksiin. Huolellisena projektipäällikkönä hän ottaa tehtävät yksi kerrallaan työpöydälleen ja hoitaa ne maaliin laadukkaasti ja aikataulussa. Maijun rauhallisuus ja ”kaikki hoituu”-asenne tarttuu myös ympärillä oleviin, aina muista Kumppiksista asiakkaisiin asti.  

Maijun supervoima-alueet

  • HR-viestintä 
  • sisäinen viestintä 
  • uutiskirjeet ja julkaisut 
  • sisällöntuotanto 
  • tapahtumatuotanto 

Maiju on rauhallinen ja analyyttinen luottopakki, jonka tekemisten perään ei tarvitse kysellä. Häneltä saa projektiin kuin projektiin kirkastavan näkökulman, ja lopputulos on aina enemmän kuin osiensa summa. Maijun lempeys ja vilpitön välittäminen tekee hänestä kullanarvoisen työkaverin! -Kumppikset

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.