Verkkosivut, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Digitaalinen työympäristö on avain tehokkuuteen ja työn mielekkyyteen

Digitaalinen työympäristö on yhtä kuin intranet ja muut digitaaliset työkalut ja järjestelmät. Erilaisten työkalujen ekosysteemi, jossa työn tekeminen on mielekästä, asiat löytyvät helposti ja vuorovaikutus organisaation sisällä on vaivatonta. Kuulostaako utopistiselta? Sitä se ei ole.

Fyysinen työpaikka siirtyy yhä enemmän digitaaliseen ympäristöön.

Digitalisaatio on jo täällä. Uusia prosesseja otetaan käyttöön. Toimintatapoja ja kulttuureja muokataan. Kun tieto virtaa vapaasti, on sillä positiivinen vaikutus joustavuuteen, työn imuun ja tuloksellisuuteen. Se helpottaa työntekijöiden osallistumista ja tyytyväisyyttä, kun kaikilla on oikeat tiedot oikeaan aikaan.

Työhyvinvointi etunenässä

Tietojen löydettävyys, yhteisöllisten työkalujen helppokäyttöisyys sekä sisäisen viestinnän läpinäkyvyys tukevat työhyvinvointia ja informaatioergonomiaa. Kun työssä saa keskittyä olennaiseen, työ on tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Fyysinen työpaikka siirtyy yhä enemmän digitaaliseen ympäristöön. Digitaalisessa ympäristössä tiedot ovat helposti saatavilla, osaamisen jakaminen ketterää ja yhteinen työtila sujuvoittaa arkea. Lähes jokainen meistä haluaa pystyä muokkaamaan jokapäiväistä elämäänsä entistä joustavammin, digitaalinen työympäristö tukee etätyön tekemistä missä ja milloin vain.

Painopiste suunnitteluun

Digitaalisen työympäristön suunnittelussa kannattaa huomioda yksilö- ja tiimitarpeet sekä yrityskulttuuri. Ketterä muutos alkaa yksilöistä ja heidän työtavoistaan. Parhaiten organisaation tarpeisiin sopivan digitaalisen työympäristön kehittämistyö tehdään henkilöstöä osallistamalla, yhteisenä tavoitteena työn sujuvoittaminen.

Työtyytyväisyys ja informaatioergonomia kasvavat

Tehokas digitaalinen työympäristö vapauttaa henkilöstön aikaa vaativimpiin tehtäviin ja tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet vuorovaikutukseen. Se helpottaa tiedon ja osaamisen jakamista ja tiimien välistä yhteistyötä sekä yhteisen kulttuurin luomista..

TOP 5 – Digitaalisen työympäristön tehtävät

  • sisäinen viestintä
  • arkitekemisen tehostaminen ja helpottaminen
  • me-hengen ja yrityskulttuurin vahvistaminen
  • osaamisen jakaminen ja toisilta oppiminen
  • strategisten tavoitteiden tukeminen.

TOP 5 – Digitaalisen työympäristön hyödyt

  • Työn tekeminen on helppoa ajasta ja paikasta riippumatta
  • Tietojen löytäminen ja jakaminen on yksinkertaista
  • Työkavereiden kanssa kommunikointi ja keskinäinen auttaminen on nopeaa
  • Keskitytään enemmän tavoitteisiin läsnäolon sijaan, tekeminen tehostuu
  • Työtyytyväisyys ja informaatioergonomia kasvavat

Joko teillä on kartoitettu digitaalinen työympäristö ja pohdittu sen merkitystä koko työyhteisön näkökulmasta? Anna meidän auttaa.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.