Yleinen

Saavutettavuus on myös asenne

Saavutettavuus on askel vastuullisempaan viestintään. Vastuullinen viestintä on merkityksellisempi päämäärä kuin direktiivin noudattaminen tai vaatimusten täyttäminen. Saavutettavuudesta puhutaan vaatimuksena. Mitä se toki onkin. Vaatimuksen taustalla on vaatimus yhdenvertaisuudesta.

Saavutettavuus on meillä vakiintunut osa prosessejamme. Prosessi kuvaa konkreettisesti tapaamme, jolla otamme huomioon esimerkiksi erilaiset näkö-, kuulo-, puhe-, kieli- ja oppimisen rajoitteet sisältöjen, julkaisujen ja verkkosivujen toteutuksessa.

Viemme tavallisesti saavutettavuusviestiä myös heille, jotka eivät vielä kuulu vaatimusten piiriin, mutta lähtökohtaisesti valinta saavutettavista ratkaisuista on aina asiakkaan. Laki ei edellytä sitä kaikilta. Mielellämme tarjoamme palvelua myös asiakkaille, jotka vapaaehtoisesti haluavat varmistaa, että kaikki pystyvät käyttämään yrityksen palveluja ja aineistoja helposti ja tehokkaasti. Ja vieläpä niin, että sisällöt ja aineistot ovat kiinnostavia ja innostavia.

Toimimme WCAG-ohjeistusta noudattaen. Seuraamme ja päivitämme osaamista ohjeistuspäivitysten mukaan. Kiinnitämme projekteissamme huomioita, miten tietoa esitetään sähköissä dokumenteissa, verkkosivuilla, videoissa ja äänitiedostoina sekä myös painotuotteissa.

Yhdessä asiakkaan kanssa jo suunnitteluvaiheessa käydään läpi käyttäjien ja kohderyhmien tarpeita siitä, miten saavutettavuus tulee huomioida, sekä ratkotaan mahdolliset erityiskysymykset etukäteen. Tarkennetaan muun muassa, onko selkeä kieli riittävää vai tarvitaanko selkokielen osaamista. Myös graafisen suunnittelun, tekstitysten ym. tarpeet huomioidaan. Testaamme työn laadun.

Haluatko kuulla lisää toimintatavoistamme? Ota yhteyttä!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.