Terveysviestintä, Viestinnän strategia ja suunnittelu

6 vinkkiä hyvinvointialueiden ja kuntien viestintäyhteistyöhön

Mistä lähteä liikkeelle hyvinvointialueiden ja kuntien viestintäyhteistyössä?

Tässä muutama ajatus alkuun:

1. Kerätkää yhteen hyvinvointialueen ja kuntien viestinnän tekijät ja muodostakaa kuva nykytilan kanavista sekä keinoista. Yhteisen toimintamallin kuvaaminen ja käytännöistä sopiminen on oivallinen keino tehostaa viestinnän tehoa – tilaa Kumppaniasta fasilitaattori ohjaamaan suunnittelua.

2. Tavatkaa säännöllisesti. Tutustukaa, jakakaa tietoa ja osaamistanne ja hyviä toimintatapoja. Tunnistakaa yhteistyön tavoitteet ja tarpeet ja rakentakaa luottamusta.

3. Jakakaa ja kasvattakaa osaamista. Esimerkiksi yhteinen materiaalipankki saattaisi palvella tavoitteita? Entä yhteiset koulutukset, valmennukset ja muu kehittäminen?

4. Ideoikaa yhteisiä kampanjoita ja projekteja yhteistyön edistämiseksi. Harjoitelkaa yhteisen viestinnän käytänteitä, jotta esimerkiksi kriisiviestintätilanteissa kaikki toimii saumattomasti. Saattakaa oikeita ammattilaisia yhteen.

5. Osallistakaa asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita. Tiedonkulun on oltava vuorovaikutteista, jotta asukkaat voivat antaa palautetta ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Hyödyntäkää alueen asiantuntemusta resurssina.

6. Visioikaa rohkeasti. Millaisia yhteisiä palveluita tulevaisuus voisi tuoda tullessaan? Kuntien eivätkä maakuntienkaan rajat eivät ole esteenä digitaalisessa maailmassa.

Harjoitelkaa yhteisen viestinnän käytänteitä, jotta esimerkiksi kriisiviestintätilanteissa kaikki toimii saumattomasti.

 

Lue lisää: Kuntien ja hyvinvointialueiden viestintäyhteistyöstä voimaa

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.