Sisällöntuotanto ja julkaisut, Terveysviestintä, Verkkosivut

Hyvä terveysviestintä innostaa toimimaan

Vaikuttavan terveysviestinnän lähtökohtina ovat luotettavuus, ymmärrettävyys ja positiivinen näkökulma. Uhkakuvien sijaan kannattaa valaa uskoa muutokseen samaistuttavilla kokemustarinoilla, jotka innostavat ihmisiä toimimaan terveytensä eteen. 

Terveysviestintä on oma taitolajinsa – pelkän luotettavan tiedon jakaminen ei riitä. On saatava aikaan vaikutuksia ja herätettävä kohderyhmän mielenkiinto ja motivaatio. Innostavalle viestinnälle on suuri tarve, sillä terveys on tärkeä perusarvo, joka mahdollistaa hyvinvoinnin elämän kaikilla osa-alueilla. Ihmiset janoavat luotettavaa ja ajankohtaista terveystietoa nopeasti muuttuvassa maailmassa.  

Innostavalle viestinnälle on suuri tarve, sillä terveys on tärkeä perusarvo, joka mahdollistaa hyvinvoinnin elämän kaikilla osa-alueilla.

Terveystietoa etsivä kohtaa faktan lisäksi myös fiktioita ja uskomuksia. Saatavilla olevan tiedon runsaus ja terveyden vaihtuvat trendi-ilmiöt voivat hämmentää sekä synnyttää epävarmuutta. Tietotulvasta voi parhaiten erottautua kertomalla aitoja vertaistarinoita, jotka synnyttävät osallisuuden tunteita ja oivalluksia. 

Vertaistarinat rakentavat yhteenkuuluvuutta

Terveysviestinnässä järki ja tunne käyvät käsi kädessä. Faktoihin perustuvan, luotettavan tiedon välittämisen lisäksi on synnytettävä kiinnostus ja halu muutoksen aikaansaamiseen. Samankaltaisessa tilanteessa elävän ihmisen vertaistarinaan voi samaistua, mikä voi parhaimmillaan antaa sysäyksen toimintaan. Tarinan nostattama tunne herättää oivalluksia ja ajatuksia, joista syntyy tekoja. 

Samankaltaisessa tilanteessa elävän ihmisen vertaistarinaan voi samaistua, mikä voi parhaimmillaan antaa sysäyksen toimintaan.

Tarinat tekevät ihmisten voimavaroja näkyväksi, ja erilaiset kohtalot tulevat tutuiksi tuoden uusia näkökulmia. Tarinoita voidaan hyödyntää terveyteen liittyvissä vaikuttamis- ja viestintäkampanjoissa. Sote- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä kokemustarinat antavat arvokasta tietoa asiakkaan palvelukokemuksesta ja auttavat palveluiden muotoilussa.  

Monikanavaisuus takaa viestin perillemenon

Viesti siellä, missä kohderyhmäsi liikkuu. Kun ihminen etsii terveystietoa akuuttiin tarpeeseen esimerkiksi sairastuttuaan, hän turvautuu itselleen entuudestaan tuttuihin kanaviin. Kohderyhmän median käyttötavat ja -motiivit on siis hyvä tiedostaa. 

Kun ihminen etsii terveystietoa akuuttiin tarpeeseen esimerkiksi sairastuttuaan, hän turvautuu itselleen entuudestaan tuttuihin kanaviin.

Monikanavainen viestintä takaa parhaiten viestin perille menemisen. Ajantasaiset ja selkeät verkkosivut sekä viestiminen eri sosiaalisen median kanavien kautta varmistavat laajan näkyvyyden. Printtimedian avulla tavoitetaan kohderyhmiä, jotka eivät käytä sähköisiä medioita ensisijaisina tiedonlähteinään. 

Asiantunteva terveysviestintä synnyttää vaikutuksia

Kumppania on erikoistunut sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan viestintään. Asiantuntijuutemme ytimessä on tuottaa luotettavia ja ymmärrettäviä terveysviestinnän kokonaisuuksia. Osaamme pukea ihmisten kokemukset sanoiksi, joista syntyy rohkaisevia ja samaistuttavia kokemustarinoita. Tarinat jäävät mieleen – ne vetoavat sekä järkeen että tunteeseen. Siten syntyy vaikutuksia, jotka innostavat ihmisiä toimimaan ja edistämään terveyttään. 

Tarinat jäävät mieleen – ne vetoavat sekä järkeen että tunteeseen.

Kaipaatko apua terveysviestinnän suunnitteluun ja vertaistarinoiden kirjoittamiseen? Ota meihin yhteyttä. Haluamme olla mukana rakentamassa terveempää tulevaisuutta. 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.