Asiakastarinat, Valmennukset ja koulutukset

Osallistava työpaja kirkastaa monta asiaa yhdessä ja erikseen – Lastensuojelulaitos Konkari-koti

Konkari-koti on porilainen lastensuojelulaitos, jossa rakennetaan lasten ja nuorten elämänhallinnan keinoja. Vuosien saatossa olemme päässeet tekemään monenlaisia viestinnän ratkaisuja Konkarin kanssa. Viimeisen vuoden aikana kehitimme yhdessä digitaalisia palvelumalleja sisäisesti ja ulkoisesti. Viestinnän työpaja auttaa kirkastamaan tavoitteita. 

Konkarin ja Kumppanian kehittämiskokonaisuus käynnistettiin keväällä 2020. Projektin alkuvaiheessa kuvattiin nykytila ja valikoitiin sisäiset sekä ulkoiset kohderyhmät, joita haluttiin osallistaa prosessin aikana. Työntekijät haluttiin sitouttaa suunnitelmallisesti mukaan ja varmistaa, että erilaiset työvaiheet ja -tehtävät tulevat huomioiduksi ja niiden merkitys avautuu kaikille.

– Halusimme vahvistaa koko työyhteisön, tiimien ja yksilöiden merkitystä kokonaisuudessa. Ihmiset saavat aikaan vaikutuksia, Konkari-kodin toimitusjohtaja Saara Lindblad kertoo.

Työpaja, jossa työntekijät pääsivät itse kehittämään ja keskustellen pohtimaan nykytilaa sekä tulevaisuutta auttoi pureutumaan sisäisiin toimintamalleihin. Työpajojen tuloksia jalkautetaan asteittain valmistuvien prosessien eri vaiheissa.

– Työpajoissa saatiin hyvin kiteytettyä järjestelmien, johtamistapojen, viestinnän ja työhyvinvoinnin merkitys. Työntekijämme saivat oivalluksia, ja heillä on nyt avaimia kokeilla erilaisia toimintatapoja, joista sopivimmat valitaan Konkari-kodille jatkoon ja käyttöön. Työpajoista jäi hyvä kokemus ja niistä saadut raportit ovat meille hyvä työväline jatkoon.

Työntekijämme saivat oivalluksia, ja heillä on nyt avaimia kokeilla erilaisia toimintatapoja, joista sopivimmat valitaan käyttöön.

Sisäisten kehittämiskohteiden rinnalla keskityttiin myös asiakaspolkujen kuvaamiseen ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen. Osallistavin keinoin kerättiin asiakkaiden ajatuksia ja toiveita, joiden pohjalta palveluja ja asiakaspolkuja muotoiltiin uudelleen.

– Tämä oli huippukokonaisuus! kiittelee Lindblad.  

Selkeän nykytila-analysoinnin tekeminen on tärkeää ennen kuin siirrytään kehittämiseen. Suunnitelmallisuus on olennaista, jotta saavutetaan parhaimmat lopputulokset.    

– Pidän siitä, että toiminnalla on tavoite ja taustalla on syy, miksi tehdään. Palvelumuotoilulla saimme vastauksia siihen, miten asiakkaat meidät näkevät ja pystyimme selvittämään, mitä kohtia voidaan muokata tai missä lisätä viestintää. Kumppanian inspiroiva tiimi innosti entisestään kokonaisuuteen, ja kehittäminen jatkuu edelleen.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.