Viestinnän strategia ja suunnittelu

Viestintä tekee elämästä parempaa – kunnissakin

Kiihtyvä kilpailu asiakkaista ja ammattilaisista ei koske ainoastaan yrityksiä, vaan myös kuntasektoria. Kunnat ja kaupungit kilpailevat asukkaista, yrityksistä ja opiskelijoista ja viestintä on entistä tärkeämpää. Jokaisen kunnan pitää havahtua muotoilemaan palvelujaan uudelleen ja edistää viestintäänsä monikanavaisesti menestyäkseen tänään sekä tulevaisuudessa.

Kunnan elinvoima- ja pitovoimatekijät on nostettava esiin. Sieltä löytyvät myös kuntien vetovoimatekijät. Omien vahvuuksien lisäksi pitää kertoa heikkouksista – ja kääntää ne omaksi eduksi. Outous voi olla myös omaleimaisuutta. Omaleimaiset tarinat herättävät ulkopuolisten kiinnostuksen.

Jokaisen kunnan pitää havahtua edistämään viestintäänsä hanakasti.

Strategia ei ole vain paperi, joka tallennetaan kunnan arkistoihin. Se tulee tehdä tutuksi niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella. Strategian painopisteiden ja olemassaolon merkitys on kirkastettava kaikille. Monessa kunnassa strategia on kauniita lauseita. Lauseita joiden merkityksellisyys on avattava eri kohderyhmien edustajille.

Kunnissa on paljon pitovoimatekijöitä, joita ei tehdä näkyväksi, koska ne ovat itsestäänselviä: arjen elämää. Seurat, yhdistykset ja järjestöt tuottavat paljon hyvää ja sitä hyvää kannattaa tarinallistaa. Yksi  harrastus tai elämysmahdollisuus saattaa olla ratkaiseva tekijä uutta kotikuntaa etsivälle.

Me Kumppaniassa olemme tehneet pitkään töitä julkisen sektorin kanssa – ja rakastamme sitä. Tunnistamme kuntien potentiaalin ja olemme valmiita tarttumaan suuriinkin haasteisiin edistääksemme elinvoimaisuutta viestinnän keinoin. Kunnat ovat ihmisen kehto, koti ja sydän, johon rakastutaan tai jota paetaan.

On turha sanoa, että ”meillä on helppoa elää ja yrittää”, sillä niin pitäisi olla kaikkialla – sen pitäisi olla itsestäänselvää.

Pienten ja keskisuurten kuntien tulee löytää rohkeus päästää vanhasta irti ja oppia uutta. Näkymättömät supervoimat on kaivettava esiin. On turha sanoa, että ”meillä on helppoa elää ja yrittää”, sillä niin pitäisi olla kaikkialla. Sen pitäisi olla itsestäänselvää. Perinteisten iskulauseiden tilalle tarvitaan merkityksellisyyttä ja tarinoita. Niistä syntyy vaikutuksia.

Viestintä on avain tulevaisuudessa menestymiseen. Ota ensimmäinen askel kohti parempaa huomista ja kutsu meidät kylään. Juuri nyt on hyvä aika luoda uutta – me autamme tekemään elämästä parempaa, myös kunnissa.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.