Ihmiset, Me, Valmennukset ja koulutukset

Kouluttaja innostaa ajattelemaan uusiksi

Tässä artikkelisarjassa tutustutaan Kumppanian arkisiin työtehtäviin ja rooleihin. Kouluttaja pureutuu asiakkaan tavoitteisiin ja auttaa saavuttamaan ne vaikkapa työpajan tai valmennuksen avulla.

Mikä kouluttaja?

Kouluttaja, valmentaja tai puhuja antaa asiakkaalle uutta tietoa, osaamista ja ajateltavaa valmiiksi pohditussa muodossa. Koulutuksen käsite on laaja: Kumppaniassa se voi tarkoittaa osallistavia työpajoja, tiiviitä keynote-puheenvuoroja tai mitä tahansa niiden väliltä asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä. Kouluttaja voi järjestää tilaisuuden fyysisesti yhdessä tilassa tai yhtä hyvin verkon välityksellä.

Mihin kouluttajaa tarvitaan?

Kouluttajan ammattitaito tiivistyy siinä, kuinka hyvin hän löytää etukäteen tilaisuuden vaatimat näkökulmat. Valmennuksen teemaa on hyvä sparrata yhdessä tilaajan kanssa, jotta valitut näkökulmat ja painotukset tarjoavat osallistujille aidosti uusia oivalluksia ja ratkaisuja. Tilaisuuden tavoite voi vaihdella osaamisen vahvistamisesta innostamiseen ja kaikkeen siltä väliltä.

Olemassa olevan asiakkuuden kohdalla yhteistyö asiakasvastaavan kanssa on tärkeää, jotta kouluttajalla on riittävästi taustatietoa asiakkaan liiketoiminnasta ja aiemmasta tekemisestä. Usein koulutuksen aikana herää paljon uusia tarpeita ja kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen voi löytyä apua Kumppanian asiantuntijoilta ja palveluvalikoimasta.

Miten työ näkyy asiakkaalle?

Tilausvaiheessa kouluttaja käy asiakkaan kanssa keskustelun, jossa selvitetään tilaisuuden tavoitteet ja erityispiirteet. Toteutukseen vaikuttavat muun muassa osallistujien määrä ja heidän taustansa, käytettävissä oleva aikataulu sekä tila ja tekniikka.

Varsinaisen tilaisuuden jälkeen kouluttaja valmistaa yleensä jonkinlaisen yhteenvedon. Työpajojen kohdalla myös erillinen purkutilaisuus on tavallinen. Asiakkaalle toimitetaan koulutuksen aineistot. Palautteen kerääminen tilaajalta ja osallistujilta on tärkeää, jotta koulutussisältöjä voidaan jatkuvasti kehittää.

Mikä ei näy ulospäin?

Lähtökohtaisesti koulutuksen suunnittelu ja valmistelu vievät aina enemmän aikaa kuin itse koulutustilaisuus. Ennen tilaisuutta kouluttaja perehtyy asiakkaan tarpeisiin, suunnittelee tilaisuuden rakenteen sekä valmistelee esitysaineistot ja mahdolliset työkirjat – tarvittaessa yhdessä graafisen suunnittelijan kanssa.

Mitä itse tuumaamme työstä?

”Koulutustilaisuudet ovat yleensä jatkuvaa vuoropuhelua yleisön kanssa, joten opin koko ajan ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja näkökulmia. Se on mahtavaa.”

”Erityisen mielenkiintoiseksi ja toisaalta haastavaksi työn tekee se, että jokainen osallistuja tulee koulutukseen eri osaamispohjalla ja motivaatiolla. Kaikilla on oma näkökulmansa, ja kouluttaja saa osallistujilta valtavasti tietoa arjen todellisista tilanteista.”

Me Kumppaniassa osaamme monenlaista, joten keskinäiset roolimme vaihtelevat sujuvasti asiakkaan ja projektin tarpeen mukaan. Yhdessä löydämme varmasti teillekin sopivan ratkaisun. Ota yhteyttä jo tänään!

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.