Yleinen

Systeeminen muutos luo mahdollisuuksia

Terveys on trendi, joka tulee työpaikoille, bisnekseen, kotiin, kouluihin ja päiväkoteihin. Terveyspalvelut ovat uusiutumassa joka tapauksessa – poliittisista päätöksistä huolimatta. Terveyden edistäminen ja hyvinvointi kietoutuvat yhä tiiviimmäksi osaksi tavallista henkilökohtaista elämää.

Alan palveluiden tuottajat panostavat nyt tunnettuuteen, maineeseen ja omaan brändiinsä. Yhä useampi yritys perinteisen toimialan ulkopuolellakin miettii, miten ne voisivat vaalia terveyttä ja tuottaa hyvää oloa tärkeimmille ihmisilleen: henkilöstölleen ja asiakkailleen. Tämä on meidän kaikkien kannalta valtavan upeaa. Hyvinvointi tarkoittaa tulevaisuudessa paljon enemmän rikasta elämää kuin pahoinvoinnin minimointia arjessa.

Nykyinen ja erityisesti tulevat sukupolvet odottavat, että jos kuitenkin johonkin sattuu, niin palvelua odotetaan sinne, missä kipu kohtaa. Ei kolmen päivän päästä, eikä kolmen kuukauden päästä. Tuskin edes vasta kolmen tunnin päästä. Terveyspalveluissa on odotettavissa vastaavaa kehitystä kuin esimerkiksi pankkipalveluissa on tapahtunut. ”Konttorien” merkitys palveluissa on edelleen joillekin tärkeä, mutta suuri osa tavanomaista asiakkaiden tarpeista voidaan täyttää teknologian myötä täysin uudella tavalla ja usein mobiilisti.

Hyvinvointi tarkoittaa tulevaisuudessa paljon enemmän rikasta elämää kuin pahoinvoinnin minimointia arjessa.

Käynnissä on systeeminen muutos. Paljon puhutun sote-uudistuksen lisäksi muuttumassa on siis suhde terveyteen. Samoin muutoksen silmässä on ihmisten ostokäyttäytyminen sekä siihen linkittyvä kysyntä ja tarjonta.

Eduskunnassa on jo 40 uudistukseen liittyvää lakia pientä säätöä vaille valmiina. Julkisessa keskustelussa suurin meteli pidetään julkisin varoin järjestetyistä ja tuotetuista palveluista. Keskustelussa on syytä muistaa, että markkinoilla palveluita tarjotaan myös muille maksajille. Kun ne palvelut kehittyvät vastaamaan kuluttajien kysyntää, niin tasa-arvoisten palveluiden saatavien näkökulmasta on tärkeää, että koko terveyspalvelusysteemi kehittyy kokonaisuudessaan. Nyt lausunnolla oleva valinnanvapauslaki ei saa olla niiden modernien palveluiden hyödyntämisen esteenä, jotka tulevat saataville esimerkiksi kymmenen vuoden päästä.

Kuva: Shutterstock

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.