Valmennukset ja koulutukset, Viestinnän strategia ja suunnittelu

Osallista ja innosta

Onnistunut muutos vaatii innostusta, ja innostus kumpuaa aina ihmisistä. Innostunut ihminen sitoutuu, tavoittelee parastaan ja haluaa onnistua. Viestintä vauhdittaa ja tartuttaa innostusta.

Jokaisella on tarve tulla kuulluksi. Jokainen haluaa, että mielipiteellä on väliä. Ilman yhteenkuuluvuuden tunnetta ei voi saavuttaa kokemusta merkityksellisyydestä. Ilman sitä arvostus omaan työhön ja sen hyödyllisyydestä jää puutteelliseksi.

Olipa muutos pieni tai suuri, tärkeintä on sanoittaa syy muutokselle. Miksi teemme uudistuksen, mikä on sen tavoite? Ilman selkeää maalia joukkue ei tiedä, mihin päätyyn pelataan. Yhtä tärkeää uudistamisessa on kuvata, mitä ja miten uudistetaan. Mitä paremmin pelaajat tietävät oman roolinsa, sitä enemmän syntyy maaleja.

Viestintä muuttaa asenteita, synnyttää tunteita, hälventää huhupuheita ja olettamuksia sekä innostaa ja sitouttaa.

Timanttinen lopputulos syntyy, kun jokainen antaa parastaan ja haluaa jättää jälkensä.

Seminaarien ja luentojen synnyttämä into hiipuu, jos innostusta ei saada jaettua. Koko tiimi on mahdollista saada kestävästi innostumaan, kun viestiä toistetaan ja tunnelmaa ylläpidetään. Ota yhteyttä. Luodaan yhdessä ympäristö ja yhteisö, jossa muutosta johtaa innostus.

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.