Kumppanuus

Hyvä viestintäkumppani on kuin luottokollega

Kumppanuus on viestintätekoja ja sujuvampaa arkea ihmisiltä ihmisille. Se on pitkäjänteistä yhteistyötä. Yhteistyön syventyessä ymmärrys kasvaa ja viestintäaisti kehittyy, mikä luo pohjan ihmeteoille. 

Ensin tapaillaan, tunnustellaan kemiat ja kartoitetaan tarpeita. Varovasti arvaillaan, voidaanko aivan kaikkea toiselle kertoa. Rohkeus lisääntyy, luottamus rakentuu, ja aletaan jakaa asioita syvällisemmin. Kumppanuuden kehittyessä voidaan päästä tasolle, jossa sanoja ei välttämättä aina tarvita. Asioita ei tarvitse vääntää rautalangasta. Tuolloin kumppanit tunnistavat toisilleen hyvää tekeviä toimenpiteitä, jopa ennalta. Kumppani aistii ja auttaa ehdotuksillaan jo ennen kuin toinen on ilmaissut tai edes huomannut tarvetta – ennakoivasti ja huolehtien, että huomennakin asiat sujuvat. Kumppani verkottuu itsekin kumppanin tärkeiden läheisten kanssa. Parasta kumppanuutta on se, jossa molemmat osapuolet kehittyvät entistä paremmiksi. 

Parasta kumppanuutta on se, jossa molemmat osapuolet kehittyvät entistä paremmiksi.

 

Yhteisten päämäärien ja mielen sisään 

Miksi kumppanuus kannattaa? Avoimeen vuorovaikutukseen kuuluu näkemysten antaminen, ja kyllä, myös kyseenalaistaminen. Tavoitelähtöinen yhteistyö tähtää aina parempaan – yhdessä. Hyvä kumppani haluaa ymmärtää toista ja toiselle merkityksellisiä tavoitteita, suhteita ja arkea. Suhde vaatii sitoutumista ja luottamusta. Vain siten kumppani voi aidosti olla toiminnan tukena, omaksua sen kulttuurista taustaa ja ymmärtää kumppaninsa mielen liikkeet. Syvällinen suhde ei synny hetkessä. Avoimuus ja läpinäkyvyys puolin ja toisin nopeuttaa suhteen kehittymistä. Yhteistyön maukkain hedelmä syntyy, kun molempien verkostoja pystytään saattamaan yhteen ja tuloksena kehittyy aivan uusia avauksia, ideoita ja toimintatapoja. 

Viestintäkumppanuus – jatkuvan yhteistyön perusta 

Kumppanuuden ydin on tämä. Kumppaniassa asiakas saa yhden yhteyshenkilön ja tämän työkaverit, yhteistyökumppanit ja verkostot käyttöönsä. Kumppanialaisten tiimi ja verkosto toimivat yrityksesi resurssina viestinnän ja markkinointiviestinnän suunnittelusta toteutukseen proaktiivisesti. Voimme olla yritykselle ulkoistettu viestintäosasto tai asiantuntija, sparraaja tai tarpeelliset lisäkädet arjessa. Rooli määrittyy tavoitteiden kautta. Tavoitteet saavutetaan parhaan ja tarkoituksenmukaisen tiimin kanssa – yli organisaatiorajojen. 

Voimme olla yritykselle ulkoistettu viestintäosasto tai asiantuntija, sparraaja tai tarpeelliset lisäkädet arjessa.

 

Kumppanuuden edut asiakkaalle 

  1. Asiantuntija auttaa, ohjaa ja sparraa. 
  2. Saat omien päämääriesi kannalta oikeaa osaamista, näkemystä ja resursseja. 
  3. Syntyy tuloksia, ideoita ja uusia toimintatapoja – jatkuvaa kehittymistä. 

Jutellaanko viestinnästä? Hyvä viestintä vauhdittaa matkaa kohti tavoitteita. Varaa kanssamme maksuton puolituntinen ja puhutaan sinulle tärkeistä viestinnän aiheista. Tästä ajanvaraukseen! 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.