« takaisin referensseihin

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät. Työllisyysrahaston lakisääteisenä tehtävänä on hoitaa työttömyysvakuutusmaksuihin ja aikuiskoulutusetuuksiin liittyvät palvelut.

Uuden Työllisyysrahaston visuaalisen identiteetin luomisessa keskeistä oli molempien organisaatioiden osallistava yhdessä tekeminen. Työpajoissa keskityimme erityisesti asiantuntijuuteen ja tulevaisuuteen sekä kurinalaiseen projektinhallintaan ja aikatauluun. Lopputuloksena syntyi visuaalisen identiteetin opas, joka määrittelee Työllisyysrahaston brändi-ilmeen rakentamisen työkaluja saavutettavuus huomioiden.

Saavutettavuusdirektiivin mukaisten verkkosivujen ilme rakentui tiiviissä yhteistyössä sekä asiakkaan että teknisen toteuttajan kanssa. Markkinointiviestintämateriaalien toteutus on ketterää hyvin suunnitellun ohjeiston pohjalta.

Asiantuntijuutemme näkyy myös Työllisyysrahaston talousjulkaisuissa ja niiden WCAG 2.1.-standardin tason AA mukaisessa saavutettavuudessa. Esimerkkeinä Työllisyysrahaston vuosikertomukset ja puolivuosikatsaukset, joiden suunnittelussa on huomioitu kohderyhmät. Sisällön rakenne, rytmi ja selailtavuus on mietitty johdonmukaiseksi ja visuaalinen ilme on identiteetin mukainen. Raportti on verkossa responsiivisella ja dynaamisella laskeutumissivulla, joka toimii eri selaimilla ja päätelaitteilla.