Keskustelun perusteella oman organisaation mielikuva jäsentyi ulkopuolisen toimijan silmin, mikä antoi myös itselleni uusia näkökulmia omaan yritystoimintaan. Terveydenhuollossa asiakas on aina tärkein ja pelkkä yrityksen olemassaolo ei auta vielä mitään, vaan myyntiä on voitava kohdentaa sopiville asiakasryhmille. Digitaaliset palvelut ovat merkittävä osa palvelutoiminnassa ja tiedonkulussa, niihin pitää investoida.

ELY-keskus

SOTEHY – DigiSilta -hanke (DigiTrainerpalvelu)

ELY-keskus tarjosi syksyllä 2019 sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille sekä kolmannen sektorin tuottajille tukea ja konsultointia digiratkaisujen hyödyntämisessä. Kumppania järjesti näitä neljästä kuuteen tuntiin kestäneitä konsultointeja kaiken kaikkiaan 21 organisaatiolle Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Lapin, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Konsultoinnin tavoitteena oli tukea digiratkaisujen hyödyntämistä yritysten toiminnassa. Aikataulu oli hyvin tiivis, sillä kaikki sparraukset toteutettiin marras-joulukuussa 2019.

Konsultoitavat yritykset olivat keskenään hyvin erilaisia niin kooltaan kuin toiminnaltaan. Palvelun toteuttaminen vaati laaja-alaista ymmärrystä niin toimialasta kuin liiketoiminnan kehittämisestä yleisesti. Tiiviin aikataulun vuoksi työssä vaadittiin hyvää projektinjohtamista sekä joustavaa toimintatapaa, jotta eri kaikki konsultointia tarvitsevat saatiin palveltua.

Saamamme palaute on ollut erinomaista. Joustavuutta ja palveluasennetta arvostettiin ja lisäksi konsultointia saaneet antoivat meille kouluarvosanat, joiden keskiarvoksi muodostui 9,38/10.