Twello+

Askel terveempään huomiseen – Twello+

Twello+ on digitaalinen tietopankki täynnä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sisältöä. Sisällöt on teemoitettu ja kategorisoitu lukijaystävällisiksi artikkeleiksi. Oireeseen keskittymisen sijasta palvelu auttaa kokonaisvaltaisemman lähestymistavan luomisessa asiakkaan ja hoitohenkilöstön välillä ohjeita ja luotettavaa lisätietoa tarjoamalla. Twello+ toimii myös ketteränä artikkelipankkina terveysalan toimijoiden sidosryhmäviestinnässä, kuten esimerkiksi uutiskirjeiden ja asiakasmedioiden tuottamisessa.

Twello+ on viestinnällinen työkalu, joka tukee taloudellisesti kestävämpää, vastuullisempaa ja inhimillisempää tapaa hoitaa ja auttaa.

Yksilön aktiivista roolia ja vastuuta huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan on tärkeää vahvistaa sairauksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Jotta oikeiden valintojen tekeminen arjessa olisi mahdollista, on terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisten kyettävä jakamaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa aiempaa enemmän suoraan asiakkaille ja potilaille.

Twello+ on Kumppanian oma tuote. Lue lisää tarinasta tuotteen takana!

Tule mukaan!

Verkossa toimiva Twello+-palvelu on nyt pilotointivaiheessa. Pilottiasiakkailta kerättyä tietoa jalostetaan palvelun jatkokehityksessä. Kiinnostaako terveemmän tulevaisuuden tekeminen?  Tule pilottiasiakkaaksi, ota yhteyttä meihin!