Terveysviestintä, Twello+

Kumppanian kehittämä Twello+ edistää hyvinvointia

Kumppania on terveys- ja hyvinvointipalveluiden viestinnän kehittäjä. Arkisen aherruksen ohessa intohimo terveemmän tulevaisuuden rakentamisesta on vienyt meidät askeleen pidemmälle. Meistä on tullut osa muutosta.

Nykyisen terveyspalvelujärjestelmän kantokyky on koetuksella. Väestörakenne piirtää dramaattista käyrää: Väestö ei vain ikäänny, vaan myös elää kauemmin. Palveluja rahoittavien määrä suhteessa niiden käyttäjiin on vinksallaan. Jotta toiminta olisi kestävämpää, on sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen satsattava. Siihen me Kumppaniassa olemme kehittäneet työkalun.

Osaamisia yhdistelemällä tuppaa syntymään silkkaa timanttia.

– Iso virta syntyy pienistä puroista, Twello+ on yksi näistä. Twello+ on viestinnällinen työkalu, joka tukee taloudellisesti kestävämpää, vastuullisempaa ja ennen kaikkea inhimillisempää tapaa hoitaa ja auttaa, luonnehtii Kumppanian toimitusjohtaja Leena Roskala.

Terveyttä ja hyvinvointia tuetaan tietoa lisäämällä

Nykyjärjestelmässämme hoito keskittyy pitkälti sairauksien ja oireiden hoitoon. Tämä ei ole kestävä tapa, ja se on jo YK:n kestävän kehityksen tavoitteissakin huomioitu. Agenda 2030:n yksi kärkitavoitteista on tukea terveyttä ja hyvinvointia. Toisin sanoen sen sijaan, että keskitymme vain siihen, kuinka sairauksia hoidetaan kustannustehokkaasti, on pohdittava enemmän sitä, kuinka terveyttä ja hyvinvointia edistetään fiksuimmalla mahdollisella tavalla.

Yksilön vastuu omasta terveydestään kasvaa samaa tahtia eliniän kanssa.

Yksilön aktiivista roolia ja vastuuta huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan on tärkeää vahvistaa sairauksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Jotta oikeiden valintojen tekeminen arjessa olisi mahdollista, on terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisten, esimerkiksi lääkäreiden, kyettävä jakamaan hyvinvointia ja terveyttä tukevaa tietoa aiempaa enemmän suoraan asiakkaille ja potilaille. Teoriassa simppeliä, mutta kuinka se käytännössä tapahtuu? Vastaus on Twello+.

– Twello+ on tietopankki, jossa sisällöt on teemoitettu ja kategorisoitu lukijaystävälliseen artikkelimuotoon kirjoitettuina. Palvelua käyttävä taho voi näppärästi hakusanaa käyttämällä valikoida vastaanottajaa hyödyttävän sisällön ja toimittaa sen asiakkaalle tai potilaalle printattuna tai sähköisenä. Twello+ auttaa oireeseen keskittymisen sijasta kokonaisvaltaisemman lähestymistavan luomisessa asiakkaan ja hoitohenkilöstön välillä luotettavaa lisätietoa ja käytännön vinkkejä tarjoamalla, Roskala kertoo.

Twello+:ssa olevat artikkelit ovat kokeneiden terveystoimittajien kirjoittamia sekä lääkäreiden ja asiantuntijoiden hyväksymiä. Ne perustuvat oikeaan ja tutkittuun tietoon.

Ideasta timantiksi osaajiensa summana

Rautainen kokemus viestinnästä ja sillä vaikuttamisesta on Twello+ -palvelun idean ytimessä. Ideasta käytäntöön matkannut työkalu on vaatinut lujaa luottoa ja herkeämätöntä halua terveemmän tulevaisuuden rakentamiseen. Verkossa toimiva Twello+ -palvelu on nyt pilotointivaiheessa. Pilottiasiakkailta kerättyä tietoa jalostetaan palvelun jatkokehityksessä.

– Kuten Kumppanian arjessa aina, myös Twello+ -projektissa on mukana liuta heimoomme kuuluvia poikkitieteellisiä ammattilaisia ja superkyvykkyyksiä, joiden osaamisia yhdistelemällä tuppaa syntymään silkkaa timanttia, Roskala kiittelee.

Nykyisellään Twello+ toimii muun muassa ketteränä artikkelipankkina terveysalan toimijoiden sidosryhmäviestinnässä, kuten uutiskirjeiden ja asiakasmedioiden tuottamisessa. Suunnitteilla on kehittää palvelua siten, että Twello+ voi jatkossa kasvattaa erilaisten kanta-asiakassovellusten, terveyspelien ja potilasjärjestelmien toiminnallisuuksia ja lisäpalveluita.

Kiinnostaako terveemmän ja paremmin voivan huomisen luominen? Tule mukaan Twello+:n pilotointiin. Lisätietoja saat meidän Leenalta.

Katso Twello+ -video

 

Arkistot

Uutiskirje

Kerromme kavereille, miten viestintä tekee elämästä parempaa.